Özel tasarım kapı kilitleri

Bu kilitlere sahip olanlar için kapı açmak, bizce daha az sıkıcıdır.